Solutions

 • Energy Intelligence
 • LED
 • Sustainability
 • Smart Buildings
 • Smart Industry
 • Smart Offices
 • ISO 14001 – 50001
 • Renewable Energy

Op het gebied van teruggave energiebelasting

Loose Ends kan voor iedereen die meerdere woonheden achter een elektriciteitsmeter heeft, de teruggave energiebelasting indienen. Deze teruggave kan oplopen tot € 375,- per extra wooneenheid per jaar! De teruggave wordt geregeld op basis van no cure, no pay over de afgelopen 6 jaar. Om de teruggave aan te kunnen vragen hebben wij het volgende nodig: Jaar-/eindafrekening(en) van uw energieleverancier(s) over de afgelopen 5 jaar en WOZ-beschikkingen (door de gemeente afgegeven) tot 5 jaar terug.

Op het gebied van energielevering

Een onafhankelijk advies over de scherpste energietarieven? Loose Ends biedt contracten aan van vrijwel alle energieleveranciers. Daarnaast kunnen wij real-time het verbruik meten (bijvoorbeeld voor het opmaken van serviceafrekeningen).
Ook voor VvE’s en het MKB bieden wij zeer scherpe energietarieven via een collectief.
Wij werken bij voorkeur met een energiescan op maat (vrijblijvend). Om deze scan te kunnen verzorgen hebben wij uw meest recentie jaar-/eindafrekening(en) nodig.

Op het gebied van subsidies

Samen met onze partners helpen wij bedrijven en organisaties die investeren in de ontwikkeling of exploitatie van energie- en milieutechnologie worden almaar belangrijker voor onze economie, met hun aanvraag van subsidies. Zij zijn het immers die met slimme oplossingen komen voor heel wat van de vaak niet geringe wereldwijde maatschappelijke uitdagingen op o zo wezenlijke terreinen als energie(verbruik) en milieu. Denk bijvoorbeeld aan technieken voor smart grids, energieopslag, opwekking uit duurzame of hernieuwbare bronnen en de omschakeling naar bio-based of de circulaire economie. Gegeven het al aangestipte maatschappelijke belang van de ontwikkeling van dergelijke technieken,
kunnen investeringen daarin volop genieten van ondersteuning door subsidies.

Bent u ook innovatief actief binnen de sector Energie & Milieu en benieuwd of en zo ja van welke subsidieregeling(en) uw organisatie profijt zou kunnen hebben?! Neem dan contact met ons op.

Op het gebied van monitoring consumenten

De verregaande veranderingen in de energiemarkt creëren voor organisaties de uitdaging om op zoek te gaan naar innovatieve oplossingen om de relatie met hun klant op duurzame wijze te kunnen behouden. Aurum ontwikkelt en exploiteert een end-to-end oplossing waarmee we in staat zijn verschillende energiestromen (verbruik, opwek en opslag) op een real-time basis zichtbaar te maken. Met het zichtbaar maken van energiestromen verrijkt Aurum bestaande proposities van organisaties met energie-informatie.
Inzicht in de energiehuishouding creëert bewustwording, betrokkenheid en gedragsverandering bij eindgebruikers. De meetgegevens helpt hen bij het maken van beslissingen ten aanzien van investeringen en besparingen. Het energieplatform van bestaat uit drie afzonderlijke bouwstenen (data acquisition, data crunch, data use) die allen in volledig eigendom en in-house worden ontwikkeld, beheerd en gemanaged.

Wij hebben met onze partners de expertise, snelheid en klantgerichtheid om innovatieve oplossingen te bieden op het gebied van energiemanagement. Dit stelt organisaties in staat de relatie met hun klanten te behouden en te versterken. Hiermee leveren we een belangrijke bijdrage aan de innovatie van organisaties op het gebied van duurzaamheid en de energietransitie.

Op het gebied van monitoring / besparing

 • MKB, Klein zakelijk
  Wij verzamelen, verrijken, interpreteren en maken energiedata zichtbaar voor onze klanten en eindgebruikers. Door het leveren van inzicht in energieverbruik en opwek ontstaat bewustwording, verandering van gedrag, minder energieverbruik (-11% gas en -10% elektra) en een lagere energierekening. Eindgebruikers zijn in staat om op basis van echte meetdata besluiten te nemen. Wij zijn marktleider op het gebied van onafhankelijk inzicht in energieverbruik en opwek. Ons platform levert innovatieve oplossingen in de zakelijke markt en bestaat uit drie bouwstenen:
  data acquisitie (verzamelen), data crunch (verrijken) en data use (interpreteren).
 • Groot zakelijk o.a: industrie, kantoren, zorg en onderwijs
  Een schonere wereld door optimalisatie van het energieverbruik: daar streven wij naar. Daarom combineren wij de nieuwste eco-technologieën met data-analysetechnieken om een uniek energierendement te bereiken voor alle soorten vastgoed. Tegelijkertijd kijken we samen met onze klanten naar additionele data-driven functionaliteiten, zodat we de processen en activiteiten kunnen verbeteren.

Op het gebied van vereiste energiebesparing en informatieplicht

Loose Ends Solutions kan instanties helpen om de bestaande energiebesparingsplicht en informatieplicht van energiebesparende maatregelen voor Wm-inrichtingen die per jaar vanaf 50.000 kWh elektriciteit of 25.000 m³ aardgas of een equivalent daarvan verbruiken te helpen in te vullen.
Met de informatieplicht willen het bedrijfsleven en de overheid energiebesparing versnellen. Zo krijgt ook de CO2-reductie in Nederland een impuls.

Wij verwachten dat ook MKB en ander klein zakelijk op korte termijn ook een CO2 rapportage plicht krijgen. Door onze slimme technologie voor monitoren toe te passen, is deze rapportage met een druk op de knop te realiseren.